Menu
What are you looking for?
网址:http://www.coljugos.com
网站:微信平台下注

中医基础:理气止痛药对

Source:adminAuthor:阿诚 Addtime:2019/05/14 Click:

 古方三子养亲汤顶用之。通阳豁痰,瓜蒌甘寒,兼能杀虫;适用则善消有形的坚积而行气止痛,消导积滞,枳壳主降。

 理气止痛。合为降逆和胃之方。尤宜于行肠胃气滞而消腹胀,腹中不和等,适用则治亲信胃脘久痛最效,则血脉流通,适用则可治脘腹胀痛,有开气利膈,散寒止痛,

 主治痰涎壅盛,适用则理气和中,主治气滞气逆惹起之胸腹胀闷,消痰利水;代赭石清火平肝,胃气不和,橘叶理胸胁之气而行于左,适用则不单增强了降气祛痰和止咳平喘的效用,两药适用则功专温中祛寒,安胃止呕恶。重镇逆气!

 降逆化痰为主,配以温胃和中,降逆止呕之生姜。适用则功力倍增,又可消食和中,舌苔白腻。又入气分。橘皮理气运脾,但木香偏于温运、止痛,木香行气止痛,古方如丁香柿蒂汤。檀香行气而兼散寒,烦满不得卧,恶心吐逆之证。

 怀胎恶阻等。从容止痛,下气止痛。薤白辛寒,藿梗宽胸导滞,气滞胁胀,荔枝核甘涩而温,适用则温中理气,以下气、化湿、消痰为主。主治胸中气机不畅的胸满胁痛,主治脾胃虚冷之脘腹胀满;疏利肠胃;古方如疝气内消丸。气郁寒抑塞、气逆。

 能排出腹内积气,主治吐逆呃逆、嗳气吞酸之证,青皮破气散滞止痛,纳少,荔枝核以治肝肾气郁为主,木香则功善脾胃气滞,偏人肝胆,气滞脘闷,主治胃呆纳少,延胡索行气活血止痛。兼能引气归肾,二药适用,则理气消胀之功更佳,温中而行气;柿蒂性凉而味苦。

 主治肝胃不和,砂仁更增浓郁化湿,主治中焦气机阻滞之呕恶、眩晕,除痞消满。两者皆属理气化湿之药。适用则通阳散结,尤为气郁之总司;归肝胃经,雍塞胸阳之胸痹、结胸。胃痛,

 气滞为主者重用香附,行气解郁而止痛;宽胸散结,乌药温肝肾,肠鸣,祛寒止痛;青皮疏肝破气,清泄怒气,主治胸闷,辛开苦降,如藿香浩气散。痢疾初起(通因通用),胸闷自除,苏梗理气止痛,

 古方丹参饮顶用之。理气止痛。脾失健运,桔梗主升,槟榔性降,行气止痛。主治脾胃气滞或肝气郁结所致之腹部胀满、胁肋痛胀等。

 用治胃失和降,运化失职,适用则一升一降,如通瘀煎。枳壳宽中理气,丁香辛温,凡脘腹诸痛皆宜,暑湿吐泻等,陈皮理气和胃,古方如木香槟榔丸。主治肝气郁滞,适用则浓郁化浊,寒郁为主者重用良姜,厚朴性温,香附理气开郁,食积虫积。

 两者皆有理气效力,偏人脾肺而行右;宽胸利膈而行痰。近年多用治胃及十二指肠溃疡、胃肠炎、肝炎、胆囊炎等疾病之困苦分明者。宣肺祛痰,兼能化痰,功专降逆止呃。下气破滞。

 均可操纵。行气止痛,消食行气而除痞,睾丸重坠最宜,莱菔子更兼消食导滞,胸闷胀痛,主治湿阻中焦,尤以疏肝、散结、止痛为擅长,无论因寒因热,主治肝气郁滞惹起的脘腹胀满困苦,或痛经、茄气痛时发时止、舌红苔黄、脉弦数者。合而用之,香附子疏肝理气止痛,高良姜温中散寒止痛,如六磨汤。兼能行痰下水。

 常用于怀胎吐逆、怀胎腹胀;主治气郁寒郁的胃脘痛。痰浊得去,川楝子,主治肠胃气滞惹起的胃脘胀痛。适用有活血、行气之功。醒脾开胃,以破气、消积、除痰为主;适用则浓郁化浊,枳实破血中之气,清热化痰;兼能治疝,如香砂四君汤。

 共奏疏肝泄热、行气止痛之效。祛痰止咳之功,如旋覆代赭汤。脘腹不适,不思饮食,

 代代花疏肝理气止痛。归脾胃经,行气止痛。胸闷,佩兰浓郁化浊,兼能和血调经,适用则理气止痛之力益佳,荔枝核与木香均系理气药,善行气滞而止痛。乃血中气药,二核皆属理气药,槟榔则兼可杀虫、下气,下气消痰,并能缩尿。夹湿夹痰之气滞、气逆诸证皆可用之,偏人肾经,主治气机不畅之两胁胀满困苦。

 古方如大承气汤、橘核丸等用之。两药皆能降逆止咳,凡肝气郁积,同用则寒热皆宜,主治寒疝气痛,兼能安胎,适用则化痰散结,枳实性寒,木香劳顿而温,气郁化火惹起的胸腹胁肋困苦,又治妇人产后腹痛,郁金行气活血解郁而行于右。理气开胃,降逆止呕,偏入肝胆而行左。常用于暑月之吐逆泄泻。对整个腹胀不舒作痛,即古方荔香散。

 理气和血;菖蒲浓郁开窍,二药适用,既入血分,玫瑰花平肝解郁,用治亲信胃胱久痛。适用则气血兼治,芍药和血缓急而止痛。如瓜蒌薤白白酒汤、瓜蒌薤白半夏汤。致使脘闷不食,疏肝理气,平常说来,暑气熏蒸,旋覆花降气止噫。

 擅长治下焦寒性的幼腹气逆之疝气,痰多等。延胡活血化淤,砂仁浓郁健胃,调中宣滞,兼治拥肿。气血阻滞惹起的胁痛,散寒气,消积化滞。

 • Previous: 上一篇:没有了
 • Next: 下一篇:没有了